19.1.2017 / Gösterim Sayısı : 960

2017 Yılı Staj Başvuruları Hakkında Duyuru

​3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında aşağıda belirtilen branşlarda öğrenim gören öğrencilerden, İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenlerin, Bakanlığımız staj programına göre;

1.Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi süresini  ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,                                       
2.Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı,  
3.31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci           
Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı 
sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi "formu,
4.Staj değerlendirme formu,
5.İki adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
6.İki adet vesikalık fotoğraf,
7.Kurumumuzda staj yapmak istediğini belirtir ve iletişim bilgilerinin de bulunduğu bir dilekçe ile                     
01.01.2017 dan  30.04.2017  mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze şahsen başvuru yapmak gerekmektedir. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT:30 Nisan 2017 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Şubat ayında staj yapacak öğrencilerin başvuruları Ocak ayı içerisinde alınacaktır.

İl Müdürlüğümüzce Staj Yaptırılabilecek Branşlar:

Arıcılık
Arazi Muhafaza ve Islah

Bahçe Bitkileri
Bahçe Tarımı
Bitki Koruma
Çayır Mera ve Yem Bitkileri
Coğrafi Bilgi Sistemleri

Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği
Fidan Yetiştiriciliği
Et ve Ürünleri Teknolojisi

Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi

Hayvansal Üretim

Kooperatifçilik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Makine Mühendisliği

Organik Tarım

Peyzaj ve Süs Bitkileri
Su Ürünleri
Su Ürünleri Mühendisi
Süt ve Besi Hayvancılığı/ Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği
Sebze Üretimi
Seracılık

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk

Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Tek.
Tarım Ekonomisi

Veteriner

Zoo Tekni
Ziraat Mühendisliği
Staj Başvuru Formu için bu linke tıklayınız.

''