31.10.2017 / Gösterim Sayısı : 124

DOKAP Projesi Kapsamında Ahırlar Yenileniyor

#2017.10.31 DOKAP Projesi Kapsamında Ahırlar Yenileniyor

​          Hayvancılık İşletmelerinin Modernizasyonu kapsamında; Hayvan refahının yükseltilmesi, verimin artırılmasına yönelik sürdürülen proje; Yatırımlarda, inşaata olmak üzere;  büyükbaş işletmelerinde anaç hayvan varlığı büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş üst sınır 200 baş kapasiteli ahır ve ağıl yapımı olmalıdır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan yatırımlarda gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

          Bu kapsamda ilimiz genelinde yürütülen projede 2 ahır yapımı tamamlanarak üreticilerimizin proje maliyetinin % 50 hibe desteği ödenmiş olup,  7 ahır inşaat yapımı devam etmektedir. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 11 adet yatırımcı gerekli hazırlıklarını tamamlayarak ahır inşaat yapım aşamasına gelmiştir. ''