2.11.2017 / Gösterim Sayısı : 105

Fırıncılık Sektöründe Çalışanlara Hijyen Eğitimi Verildi

#2017.11.02 Fırıncılık Sektöründe Çalışanlara Hijyen Eğitimi Verildi

​          Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit GÜLBAY yaptığı açıklamada; Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında, Ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan personelin genel gıda hijyeni konularında eğitilmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığımız ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında 25.01.2012 tarihinde imzalanan protokol 18.01.2017 tarihinde yenilenmiştir.

          Bu kapsamda Müdürlüğümüz ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından 01.11.2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı salonunda eğitim düzenlenmiştir. Hijyen ve sanitasyon, gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel, işyeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, fırınlarda HACCP ve iyi hijyen uygulamaları, gıda infeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili gıda mevzuatı, ekmek israfının azaltılması için alınacak tedbirler konularında verilen eğitime yoğun katılım olmuştur. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika düzenlenecektir.

          İl Müdürü Gülbay Ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan personelin bu belgeyi almadığının tespit edilmesi durumunda;  5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu ilgili maddeleri gereğince İdari Para Cezaları uygulanmaktadır.

          Eğitimlerin geçerlilik süresi 5 yıl olup, ekmek üretim, dağıtım ve satışında çalışan ve bu güne kadar eğitim almamış veya eğitiminin geçerliliği sona ermiş personelin meslek odalarına başvurarak söz konusu eğitime katılım taleplerini iletmeleri gerekmektedir.


''