21.11.2017 / Gösterim Sayısı : 383

Gübre Takip Sistemi

#Nitratlı Gübre Takibini Değerlendirdik

Piyasada gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına yönelik çalışmalar ve bu doğrultuda yapılacak uygulamalarla ilgili olarak, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde, Gübre Takip Sistemi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı öncesi İl Müdürümüz Cahit GÜLBAY, ilk kez bir sistem dâhilinde takibi yapılacak olan gübrenin bundan böyle kayıt dışı uygulama alanının kalmayacağını, teknolojinin imkânlarından yararlanarak bu işin kolayca tarafımızdan yapılacağını belirten kısa bir konuşma yaptı. Üreticiden satıcıya dek konu ile ilgili her kesimin bilgilendirileceğini söyleyen GÜLBAY, Gübre Takip Sistemi sayesinde gübrenin bütün aşamalarının il ve ilçe müdürlüklerimizde olduğu gibi Bakanlığımız tarafından da aynı anda takip edilebileceğini belirtti.

Toplantıda, özellikle dağıtıcıların (bayilerin) Gübre Takip Sistemine entegrasyonu için gerekli alt yapı ihtiyacı ve sistemin kullanımında edinilen bilgiler, katılımcılar tarafından bağlı oldukları ilçelerdeki gübre dağıtıcılarına aktarılması gereği üzerinde duruldu.

Sunuyu Aynur ABDİOĞLU'nun yaptığı eğitim toplantısına, il ve ilçe Müdürlüklerinde görevli teknik personel katıldı.

 

''