İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

 Adı             :Muhammet

Soyadı        :BOZALİ

Görev Yeri  :Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Görevi         :İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

Öz Geçmiş

1963 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Akçaabat'ta, Ziraat Meslek Lisesini Bayburt'ta okudu. Askerliğini Yalova'da yaptı. 1993 yılında AÜ İşletme Fakültesini bitirdi. 1997 yılında Tarım Önlisans Programını tamamladı. 1983-1986 yıllarında Yalova Su Ürünleri Üretme İstasyonunda, 1986-1989 yıllarında Ağrı İl Tarım Müdürlüğü, Kontrol Şube Müdürlüğünde çalıştı. 1989-1997 yıllarında Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde yardımcı araştırmacı ve idare amirliği görevlerini yaptı. 1997-2003 yılları arasında Trabzon İli Akçaabat İlçe Tarım Müdürlüğünde tekniker olarak çalıştı. 2003-2008 yılları arasında Trabzon İl Tarım Müdürlüğünde müdür yardımcılığı, 2008-2013 yılları arasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Trabzon İl Koordinatörlüğünde kurucu koordinatör ve koordinatör görevlerinde bulundu. 2014 yılında Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Proje Koordinasyon biriminde görev yaparken, 20 Ekim 2014 tarihi itibarıyla İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görevlendirildi.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

e-mail: mbozali@hotmail.com 



S.NoAdı SoyadıSoyadıUnvanı
1MuhammetBOZALİŞube Müd.
2İbrahimGÜLBÜZBilg. Teknisyeni
3MeryemERDOĞDUElektr. Mühendisi
4SefaARMUTCUBilg. Mühendisi
5MustafaKAYATekniker
6KenanKURUŞef
7FatmaKARSLIOĞLUBilg. İşlt.
8HavvaARSLAN GÜLDALTekniker
9PınarPEKERMemur
10Ali KemalYILMAZİşçi
11Fatma NihalBALCIOĞLUİşçi
12MelekSAKAİşçi
13MeryemAKYÜZİşçi
14YaşarŞANTekn./Muh.
15NilüferALTUNTAŞMemur
16SeherKUZURİşçi
17MelekBİRİşçi
18İlyasPEKTAŞİşçi
19KübraERDOĞANMemur
20ŞeydaERKIVANÇİşçi/Usta
21VecihiALTINKAYNAKİşçi
22AhmetMERMERTAŞMemur
23AylaKUYUMCUİşçi
24GülayHACISALİHOĞLUİşçi
25AliKABAKons. Gör.
26İzzetOSKAYTeknisyen
27SabitBIÇAKÇIŞef
28VedatSAKATeknisyen
29FatihAYDEMİşçi/4C
30MehmetDURALİşçi
31MüzeyyenAYDIN YAZICIişçi
32CaferYILDIZMemur/DSS
33MehmetYILMAZMemur
34CelalÖZLÜŞef
35NurgülALGANEv Eko. Tekn.
36ErhanTURHANİşçi
37ErkanEMİRZEOĞLUİşçi/Formen
38AlaaddinKILIÇİşçi/Kat Görevlisi
39İlyasKARAİşçi/Kat Görevlisi
40BirhanAKTARİşçi/Kat Görevlisi
41KenanAYİşçi/Kat Görevlisi
42ErkanBEKARİşçi/Kat Görevlisi
43EkremAYDINİşçi/Kat Görevlisi
44HasanKELEŞİşçi/Kat Görevlisi
45MuhammetSİYAHİşçi/Kat Görevlisi
46HalilKAYAİşçi/Kat Görevlisi
47MehmetAKSUHizmetli
48ZiyaSANDIKÇIİşçi/Kat Görevlisi
49DavutMAZLUMİşçi/Kat Görevlisi
50İbrahimDEMİRCİİşçi
51İshakOCAKGüv. Gör.
52FatihKÖROĞLUGüv. Gör.
53NaciKARADENİZGüv. Gör.
54PaşaÖZKAYAGüv. Gör.
55AydınTERZİMemur/Bekçi
56ZekiSARIMEHMETGüv. Gör.
57AliKANTTekniker
58MeryemKÖSEİşçi
59Recep KayıtBAŞEĞMEZİşçi
60SelahattinKİBARAşçı
61SebahattinAYDINİşçi/Aşçı
62EmineDEMİRİşçi
63OsmanÖZDEMİRÇaycı
64Ali KemalAKTAŞŞef
65ÖmerKÖSETekniker
66Ahmet SalihİRTEMİşçi/Şoför
67MustafaSADIKLARİşçi/Şoför
68SerkanYAZICIİşçi/Şoför
69Erol SezerSÖNMEZİşçi/Şoför
70ŞerefKABAKİşçi/Şoför
71FatihDEĞERMENCİİşçi/4C
72AyhanBAYRAKİşçi/Şoför
73Zehra SAKİİşçi/4C
74HuriyeSEVİMSantral Mem.
75BilalDEMİRCANİşçi/Kalorifer
76MusaALTINTeknisyen
77Toplantı Salonuİdari Kat
78Toplantı SalonuGiriş Kat​

İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak, 

b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek, 

c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak, 

ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek, 

e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek, 

f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek, 

h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak, 

k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak, 

n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak, 

ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, 

ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

''